Hakkımızda

Pharmapositive İlaç, insan sağlığını korumayı ve tedaviyi sağlayan ilaç ,vitamin ve mineral içeren ürünleri modern ve ileri teknolojiye sahip tesislerde uluslararası standartlara uygun olarak ürettirmektedir.

Yenilikçi odaklı olan firmamız, insan yaşamına sağlık  ve kalite  katacak farklılaştırılmış ürün ve hizmetlerin sunulmasını hedeflemiştir. Bu hedefi gerçekleştirecek ürünleri geliştirirken en son teknolojiden ve en son keşiflerden faydalanırız.

Başarımızda kilit faktör olan ‘Yenilikçilik’ prensibi tüm faaliyetlerimize yansımaktadır. İleri teknoloji, yeni trendler ve yeni fikirlere açık olmanın önemini biliyoruz.

Kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimseyen Pharmapositive İlaç, üretim yaptırdığı tesislerde uluslararası onay ve sertifikalar arar. Bütün bu sertifikalar ve onaylar üretim hammaddesinin kaynağından  ürünün ambalajlanmasına kadar olan süreci kapsar. 

Stratejik plan ve hedefler paralelinde çalışmalarımızı yürütürken sosyal sorumluluk bilincimiz, etik değerlere verdiğimiz önem ve kalite önceliklerimizdir. Toplumumuzun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, kültürel ilerlemeye destek vermek, yaşam kalitesini artırmak bizim için önemlidir.

Pharmapositive İlaç, başarısının şirkete bağlı çalışanlarının yetenek ve performansına bağlı olduğunu düşünmektedir. Pharmapositive İlaç çalışanlarının becerilerini geliştirmek için şirket içi eğitim ile gelişimlerine katkıda bulunur, yenilikçi fikirlerini rahatlıkla ifade edecekleri platform ve  fırsat eşitliği sağlar.

Pharmapositive İlaç "Müşteri odaklı" dır. Temel amacımız insan sağlığı için ihtiyaçları belirlemek ve bu ihtiyaçlar paralelinde pazara uygun ürünler sunabilmektir. Bu nedenle müşterilerimizle  temasta olmak, onların beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek önceliklerimiz arasındadır.