Hakkımızda

İnsan sağlığını korumayı ve tedaviyi sağlayan ilaç, vitamin ve mineral içeren ürünleri modern ve ileri teknolojiye sahip tesislerde uluslararası standartlara uygun olarak ürettirmektedir.

Yenilikçi odaklı olan firmamız, insan yaşamına sağlık  ve kalite  katacak farklılaştırılmış ürün ve hizmetlerin sunulmasını hedeflemiştir. Bu hedefi gerçekleştirecek ürünleri geliştirirken en son teknolojiden ve en son keşiflerden faydalanırız.

Başarımızda kilit faktör olan ‘Yenilikçilik’ prensibi tüm faaliyetlerimize yansımaktadır. İleri teknoloji, yeni trendler ve yeni fikirlere açık olmanın önemini biliyoruz.

Kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimseyen Pharmapositive İlaç, üretim yaptırdığı tesislerde uluslararası onay ve sertifikalar arar. Bütün bu sertifikalar ve onaylar üretim hammaddesinin kaynağından  ürünün ambalajlanmasına kadar olan süreci kapsar.

Stratejik plan ve hedefler paralelinde çalışmalarımızı yürütürken sosyal sorumluluk bilincimiz, etik değerlere verdiğimiz önem ve kalite önceliklerimizdir. Toplumumuzun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, kültürel ilerlemeye destek vermek, yaşam kalitesini artırmak bizim için önemlidir.

Pharmapositive İlaç, başarısının şirkete bağlı çalışanlarının yetenek ve performansına bağlı olduğunu düşünmektedir. Pharmapositive İlaç çalışanlarının becerilerini geliştirmek için şirket içi eğitim ile gelişimlerine katkıda bulunur, yenilikçi fikirlerini rahatlıkla ifade edecekleri platform ve  fırsat eşitliği sağlar.

Pharmapositive İlaç “Müşteri odaklı” dır. Temel amacımız insan sağlığı için ihtiyaçları belirlemek ve bu ihtiyaçlar paralelinde pazara uygun ürünler sunabilmektir. Bu nedenle müşterilerimizle  temasta olmak, onların beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek önceliklerimiz arasındadır.

Tarihçe
Pharmapositive İlaç, insan sağlığını korumayı ve tedaviyi sağlayan ilaç, vitamin ve mineral içeren ürünleri modern ve ileri teknolojiye sahip tesislerde uluslararası standartlara uygun olarak ürettirmektedir.
2010 yılında kurulmuş olan firmamız , insana ve insan sağlığına değer vererek, kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimseyerek, geliştirerek sürdürdüğü yurtdışı işbirlikleri ile büyümeyi hedeflemektedir.

11882110

Kapsül

7416480

Tablet

Misyon & Vizyon

image

Misyon

İnsan sağlığına yönelik ilaç ve ürünleri,  yenilikçi yaklaşımlarla, tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak.

image

Vizyon

Türkiye’de ilaç pazarında saygın, tercih edilen, hızlı büyüyen, global bir oyuncu olmak.

image
Değerlerimiz
İnsana Değer Vermek
Güvenilirlik
Kalite Odaklılık
Müşteri Odaklılık
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Başarma Azmi
Çevreye Saygı
Kalite Standartlarımız

Pharmapositive İlaç ürünlerinin tamamını modern ve ileri teknolojiye sahip ve belirli  onaylara sahip tesislerde , son derece kaliteli ve sertifikalı hammaddelerle ürettirir. Bütün bu sertifikalar ve onaylar üretim hammaddesinin kaynağından  ürünün ambalajlanmasına kadar olan süreci kapsar.

Üretimde kullanılan bütün hammaddeler titizlikle kontrol edilir. Bu hammaddelerin etkinliği, güvenilirliği ve saflığı için mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerden geçirilir.Belirlenen kriterler karşılanırsa uygun hammadde üretime alınır.

Etiket Garantisi

Ürünlerimizin içeriğinde yer alan mineral ve vitamin miktarları ürün etiketlerinde tam olarak yer alır. Etiketlerde belirtilen bu miktarlar, şişenin üzerinde yazan son kullanım tarihine kadar geçerlidir.

Ürünlerimizin içeriklerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Pharmapositive İlaç, şişe ve kutu üzerinde bulunan etiket içeriklerinin doğruluğunu %100 garanti eder.

İnsan Kaynakları